Реализована активност је проистекла из плана васпитно образовног рада и плана сарадње са родитељима а базирана је на стеченим знањима на семинару “НТЦ система учења” др Ранка Рајовића, које у својој основи има симболичко и асоцијативно учење кроз игру.

Циљ овог програма је развој функционалног знања-повезивање апстрактних симбола и логике, развој брзине размишљања и закључивања - учење апстрактних симбола (као што су заставе, грбови, симболи аутомобила и сл.), асоцијације и дупле асоцијације.

Ослушкујући дечије жеље и интересовања, асоцијације родитеља на актуелну тему, дошли смо до идеје да кренемо на ''путовање'' и тако је наша етапа добила назив ''Са децом око света''.

Конкретна активност “Наша мала олимпиада” је асоцијација на путовање у Грчку, колевку олипијских игара.

Ативност, коју су осмислиле васпитачице Jасмина Голубовић и Татјана Николић, састојала се из неколико такмичарских игара у којима су са великим ентузијазмом и жаром, учествовали родитељи и деца, придржавајући се правила фер-плеја. Током целог такмичења преовладавала је позитивна енергија и такмичарски дух. Након такмичења, које је завршено нерешеним резултатом, свим такмичарима су подељене медаље.