Петнаестак ученица завршног разреда основне школе ''Добрила Стамболић'' су оквиру програма ''Професионалана орјентација ученика'', заједно са стручним сарадником школе Сузаном Гичић-Стаменковић и наставницом српског језика Слађаном Николић посетиле Предшколску установу ''Полетарац''. Циљ ове посете био је упознавање са професијом медицинска сестра-васпитач, организацијом рада и режимом дана предшколске установе, карактеристикама развоја и начином реализације неге, здравствене заштите и васпитно-образовног рада деце узраста од 18 месеци до 3 године. Осим посете јасленој групи ученице осмог разреда имале су прилику да обиђу и да се упознају и начином рада у групи у којој се реализаује припремни предшколски програм.