''Smart network'' - предлог пројек​та којим је наша установа конкурисала у оквиру Првог позива Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2014 – 2020 је прошао ​ административну и проверу прихватљивости од стране заједничког надзорног одбора. Партнер на овом пројекту је ОДЗ(вртић) ''Иглика'' из Белоградчика​, а ​пројекат има за циљ откривање и подстицање талената код деце.​

У додатку је пдф страница на којој се види пријемни број (80) нашег пројекта.

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.

Акција ''Еколошка патрола'' коју малишани из наше установе заједно са васпитачима и родитељима реализују трећу годину за редом, шетајући градом, носећи транспаренте и поруке о потреби очувања природне средине, осим локалних медија привукла је и пажњу медија са националном фреквенцијом. Тако је Радио С2, у петак, 22.04.2016.год. емитовао прилог о овој успешно реализованој акцији.

Oдлуке о додели уговора у поступцима јавних набавки бр. 1.1.2/2016 и 1.1.3/2016 можете погледати овде.

Измену и допуну конкурсне документације, као и питања и одговоре можете пронаћи кликом на овај линк.

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.

Конкурсну документацију можете пронаћи кликом на овај линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЗА РАДНУ 2016/2017.ГОД

Обавештавају се родитељи да ће Предшколска установа ''Полетарац'' у периоду од 11.априла до 21.маја 2016.год вршити пријем захтева за упис деце за похађање припремног предшколског програма за радну 2016/2017.год.

Упис ће се вршити сваког радног дана од 7 до 14 часова у просторијама Установе.

Ради похађања припремног предшколског програма, родитељи су у обавези да упишу у Предшколску установу децу која су рођена у периоду од 1.03.2010.год. до 28.02.2011.год.

Захтеви за пријем деце се могу преузети у Предшколској установи и на сајту Установе (www.poletarac.edu.rs). Поред захтева за пријем, родитељи су у обавези да доставе и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета које се уписује за похађање припремног програма као и потврду о здравственој способности детета издату од стране Дома здравља.

Такође, у периоду од 11.априла до 21.маја 2016.год Установа ће вршити и пријем захтева за упис деце узраста од 18 месеци до 5,5 година у групе целодневног боравка.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја деце који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању предност приликом уписа имаће деца са највећим бројем бодова на основу Правилника о критеријумима за упис деце.

Поред захтева за пријем деце у групе целодневног боравка родитељи су у обавези да доставе и следећу документацију:

  • за запослене родитеље потврду да су у радном односу;
  • за самохране родитеље доказ да је родитељ самохран;
  • за ратне војне инвалиде доказ надлежног органа о инвалидитету;
  • за родитеље деце ометене у развоју одговарајући документ из надлежне здравствене установе;
  • за старатеље и хранитеље решење Центра за социјални рад о старатељству или хранитељству;
  • за родитеље деце из породица са троје, четворо и више деце фотокопија извода из матичне књиге рођених за свако дете;
  • за незапослене родитеље потврду Националне службе за запошљавање да родитељи имају статус незапослених лица,
  • за родитеље кориснике материјалног обезбеђења Центра за социјални рад – одговарајуће решење Центра.

Списак примљене деце, биће објављен на огласној табли и на сајту Установе након завршетка конкурса, најкасније до 10.06.2016.год.

Директор
Дејан Милетић, с.р.

У уторак 3.11.2015 год. Предсколску установу ''Полетарац'' посетили су представници грцке фирме Паркотехники.

Фирма ''Паркотехники'' се налази у Солуну и бави производњом опреме за децјА игралиста и паркове, у складу са прописаним стандардима ЕУ, нароцито стандардима везаним за безбедност деце и стандардима у области застите зивотне средине. Према рецима директора ПУ ''Полетарац'' Дејана МИлетица , иако је од скора на насем трзисту, фирма ''Паркотехники'' за кратко време се доказала као лидер у опремању децјих игралиста, како квалитетом справа које производи, тако и професионалносцу.

Повод за овај састанка је реализација пројекта ''Живот деце у безбедном и креативном окрузењу''.

Наиме, Предколска установа ''Полетарац'', у циљу повећања безбедности деце током боравка у вртићу,као и циљу подстицања пуног децјег физицког и интелектуалоног развоја припрема реализацију овог пројекта у 2016.год. Пројектом се планира комплетна реконструкција дворишта установе и замена постојецих справа које су небебезбедне за децу, оштецене и старе 37 година, новим справама, које це бити безбедне, уједно водећи рацуна да решења у опремању игралићта буду креативна и иновативна.

Осим из буџета установе, односно буџета локалне самоуправе, планирано је да се средства за реализацију овог пројекта обезбеде из различитих програма које финансирају земље ЕУ, а како каже Дејан Милетић, очекује се и помоћ приватних предузећа која послују на територији Општине Сврљиг и шире, у југоисточној Србији.

Сагледавајући тренутно стање и потребе вртића, фирма ''Паркотехники'' ће помоћи реализацију овог пројекта са 3000 евра.

ИЗГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ СПРАВА...