1. Милица Сибиновић, координатор, стручни сарадник-психолог
  2. Марија Алексић, васпитач
  3. Милица Јанковић, медицинска сестра-васпитач