Р.б. Име и презиме Образовање Функција
Из реда запослених
1. Кристина Марковић Струковни васпитач Заменик председника
2. Ранка Тодоровић Матурант гимназије Члан
3. Емина Крстић Дипломирани васпитач Члан
Из реда родитеља
4. Јелена Ђошић Економиста Члан
5. Милош Ђорђевић Дипломирани економиста Члан
6. Весна Ђорђевић Струковна медицинска сестра Члан
Из реда локалне самоуправе
7. Јулија Марковић Мастер професор филозофије Председник
8. Милан Милутиновић Професор спорта и физичког васпитања Члан
9. Наталија Динић Стоматолошка сестра техничар Члан