PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

Odluka o upisu dece za radnu 2024/2025.g.

REPUBLIKA SRBIJA
PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”
SVRLJIG

Broj: 580
Datum: 05.06.2024.

Na osnovu Izveštaja Komisije za prijem dece u PU “Poletarac” Svrljig za radnu 2024/2025.god. direktor PU “Poletarac” donosi

ODLUKU
O UPISU DECE U PU “POLETARAC” SVRLJIG ZA RADNU 2024/2025.GOD.

Član 1.

Za radnu 2024/2025. izvršine se upis dece:

Upisana deca (1 do 56)

R.b. Ime i prezime deteta
1 Petrović Leo
2 Milivojević Aleksej
3 Jovanović Luka
4 Janković Dušan
5 Čolić Mihaela
6 Milivojević Đurđa
7 Živanović Dunja
8 Miladinović Miona
9 Mitić Mateja
10 Mihajlović Lenka
11 Živić Pavle
12 Stojanović Tara
13 Videnović Vasilije
14 Ilić Eva
15 Stojanović Vuk
16 Milojković Anđela
17 Dragoljubović Mila
18 Stanković Una
19 Prodanovska Sofija
20 Kostin Kaća
21 Milutinović Filip
22 Vukić Janko
23 Nikolin Nada
24 Milovanović Aleksa
25 Stojanović Mihajlo
26 Vidojković Andrea
27 Milenković Tadija
28 Stanković Vuk
29 Antin Nikolija
30 Petrović Nikola
31 Prvulović Barbara
32 Milanović Dunja
33 Filipović Sofija
34 Tasić Ena
35 Miladinović Filip
36 Filipović Stefan
37 Milivojević Lav
38 Tasić Katarina
39 Ranđelović Luka
40 Stojanović Neda
41 Todorović David
42 Stojanović Sara
43 Petrović Elena
44 Stefanović Vuk
45 Panić Radojković Kataleja
46 Nikolić Novak
47 Tasić Vera
48 Tabaković Kruna
49 Petković Maša
50 Mitić Teodora
51 Bogdanović Ema
52 Milosavljević Nikolaj
53 Savin Matej
54 Đorđević Relja
55 Videnović Jovan
56 Nikolić Pavle

Na listi čekanja za radnu 2024/2025.god. nalaze se deca:

R.b. Ime i prezime deteta
1 Mitić Mateja
2 Milković Ksenija
3 Milivojević Natalija
4 Mirković Luka
5 Marković Stefan
6 Mihajlović Jana
7 Miletić Matea
8 Žiković Vuk
9 Živković Dina
10 Ranđelović Mijat
11 Ilić Voja

Član 2.

Roditelj nezadovoljan Odlukom direktora ima pravo prigovora Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Objavljeno na oglasnoj tabli ustanove dana 05.06.2024.god.

U Svrljigu, dana 05.06.2024.god.

Dejan Miletić

NOVOSTI