ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

Кутак за родитеље

Породица је примарни и најважнији васпитач деце:

 • деца су лично и интимно повезана са својом породицом и породица их најбоље познаје;
 • дечје најраније учење и развој се одвија у породици и кроз овај породични контекст се гради основ учења и развоја детета у свим другим контекстима;
 • породица је од дететовог рођења укључена у развој и учење детета и треба подржавати и ојачавати породицу у тој функцији;
 • сваки родитељ у основи жели добро свом детету, само је некима од њих у томе потребна већа подршка;
 • предшколски програм може употпунити дечја породична искуства одрастања и учења ако се развија кроз партнерске односе са породицом.

Како изгледа програм заснован на партнерству са породицом:

 • вртић је место које емитује добродошлицу породици и уважавање породице јасним просторно-организационим показатељима (нпр. постојање собе/простора за родитеље, постера добродошлице, визуалних ознака простора…);
 • породица је упозната са концепцијом програма (писане информације и кроз састанке);
 • постоји програм сарадње са породицом који је развијен кроз дијалог са родитељима о различитим начинима укључивања породице: као члан савета родитеља, као волонтер, као учесник у непосредним активностима са децом; родитељи су питани шта је за њих важно и шта би волели у односу на своју децу и себе;
 • деца су питана на који начин би желела да су родитељи укључени и да учествују;
 • родитељи се лично позивају на учешће у појединим активностима и имају помоћ и подршку васпитача или других родитеља за такво учешће;
 • постоје организоване социјалне активности које пружају могућност дружења и развијања односа између самих породица и између родитеља и практичара, као што су излети, шетње, културни догађаји, седељке;
 • васпитачи свакодневно сарађују са родитељима на различитим основама;
 • родитељи се на састанцима упознају и воде дијалог са васпитачима о активностима деце и програмским активностима;
 • постоје могућности да се родитељи виде са васпитачем и разговарају о свом детету у различито време дана и у различитим данима у недељи;
 • родитељи се подстичу на укључивање других чланова породице и пријатеља тако што их могу довести и укључити у активности у вртићу;
 • програм уважава различитости породица и пружа различите начине укључивања и прилагођавања потребама и могућностима родитеља;
 • родитељи могу активно да се укључе у различито време, на различите начине и то се документује;
 • васпитачи су свесни да родитељи имају и друге обавезе и послове и да су њима често преоптерећени;
 • васпитачу су познате специфичне тешкоће и препреке за укључивање појединих породица и развија стратегију за њихово превазилажење.

Партнерство са породицом се гради кроз:

 • узајамно поверење и поштовање;
 • познавање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране;
 • сталну отворену комуникацију и дијалог;
 • узајамно препознавање и уважавање јединственог доприноса и снага сваке стране;
 • заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене;

Васпитач:

 • преиспитује своја полазишта, претпоставке и очекивања од сарадње са породицом и постојеће обрасце моћи;
 • активно настоји да оствари сталну, отворену и смислену комуникацију са породицом, којом се обезбеђује размена информација и дијалог о детету, програму и родитељству;
 • развија писану комуникацију којом се обезбеђује узајамна информисаност и документују активности у вртићу;
 • развија програм којим се даје простор за учешће породице и уважавање мишљења, предлога, сугестија и коментара родитеља;
 • обезбеђује редовне могућности за непосредну комуникацију кроз индивидуалне сусрете, групне сусрете и састанке;
 • идентификује препреке за учешће породице и развија различите облике сарадње који одговарају и подржавају различите породице и њихово учешће.

У оквиру програма се развијају различити облици сарадње у складу саса потребама и породице и програма, а критеријуми за планирање и реализацију појединих облика заснивају се на партнерском однос

Документа

Пословник о раду Савета родитеља за радну 2022-2023

План рада савета родитеља

Списак чланова Савета родитеља

Облици сарадње са породицом

План подршке родитељима