Полетарац данас

Услуге Установе у радној 2022/2023.год. користи  250 детета. Васпитно-образовни рад се реализује у 10 група целодневног боравка (деца узраста од 12 месеци до 6,5 година), 1 групи у полудневном боравку (деца узраста од 5,5 до 6,5 година) и 1 групи у полудневном боравку (деца узраста од 3 до 6,5 година) у издвојеном објекту Основне школе ”Добрила Стамболић” у селу Драјинац.

Наше специфичности:

 • установа постоји 45 година
 • потпуни обухват деце у години пред полазак у школу
 • дограђене четири радне собе и повећан обухват деце програмима ПВиО
 • установа има свој сајт и фб страницу
 • установа објављује годишњак ”Вртић за свако дете” којим промовише васпитно-образовни рад и битна питања из делокруга рада
 • опремљеност свих васпитних група дигиталном опремом (лаптопови, таблет, штампачи, фотоапарати, ”паметна табла”) која се користи у васпитно-образовном раду
 • сарадња са бројним предшколским установама из окружења
 • сарадња са организацијама које се баве унапређивањем квалитета ПВиО (ЦИП центар, Фондација ”Новак Ђоковић”)
 • једна смо од првих предшколских установа у којој је вршено екстерно вредновање
 • постоји стратешки оквир развијања система ПвиО на локалном нивоу који је дефинисан кроз документ ”Стратегијa унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Сврљиг”
 • креирање и реализација различитих програма на нивоу установе – ”Моје дете креће у вртић”, ”Програм транзиције и сарадње са основном школом”.
 • учешће у програмима и пројектима на националном нивоу – ”СУПЕР-подршка реформи система предшколског васпитања и образовања”, ”Eco schools”,  ”Снажни од почетка  – дајмо им крила”, ”Разиграно родитељство”
 • добра сарадња са институцијама, установама, удружењима и интерресорном комисијом