ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

ВРТИЋ ЗА СВАКО ДЕТЕ

ПРОГРАМИ

Квалитетна брига подразумева, прихватање детета у његовом индивидуалном развоју
Адаптација

Какав ће овај период бити деци, како ће се она развијати, зависи од свих нас заједно – родитеља, запослених у вртићу и целокупне локалне заједнице.

Инклузија

Инклузија је када вас људи очекују и када им недостајете када нисте ту.
Инклузија је када добијете помоћ када вам је потребна и када је желите.

транзиција

Преласци у нова окружења као што је полазак у јаслице/вртић, прелазак из јаслица у вртић или прелазак из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно важан.

Еко

Еко-школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу децу да се активно укључе у бригу о животној средини.

Наша визија

Бићемо Установа у којој ће се живети, откривати, истраживати и у том процесу сарађивати са родитељима и локалном заједницом.

Наша мисија

Ми смо установа у којој се развијају, реализују и вреднују различити квалитетни програми, у складу са потребама, способностима и интересовања деце, породице, потребама и могућностима локалне заједнице, развијањем партнерства са свим релевантним учесницима у процесу васпитања и образовања деце предшколског узраста.

Година
постојања
0

Полетарац данас

Услуге Установе у радној 2022/2023.год. користи  250 детета. Васпитно-образовни рад се реализује у 10 група целодневног боравка (деца узраста од 12 месеци до 6,5 година), 1 групи у полудневном боравку (деца узраста од 5,5 до 6,5 година) и 1 групи у полудневном боравку (деца узраста од 3 до 6,5 година) у издвојеном објекту Основне школе ”Добрила Стамболић” у селу Драјинац