PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

OBAVEŠTENJE O UPISU DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU “POLETARAC” ZA RADNU 2024/2025. GODINU

U periodu od 1. aprila 2024. godine do 15. maja 2024. godine, svi zainteresovani roditelji moći će da podnesu zahtev za upis dece u Predškolsku ustanovu “Poletarac“.

Zahtev se može podneti elektronskim putem preko portala euprava.gov.rs ili lično u pisarnici ustanove, svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

Upis je namenjen deci rođenoj između 1. marta 2018. i 28. februara 2019. godine, radi pohađanja pripremnog predškolskog programa. Takođe, ustanova će u navedenom periodu primati zahteve za upis dece uzrasta od 12 meseci do 5,5 godina.

U slučaju da broj prijavljene dece premaši kapacitete predviđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, prednost pri upisu imaće deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, te deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici.

Spisak upisane dece biće objavljen na oglasnoj tabli i na veb sajtu ustanove nakon završetka procesa upisa, najkasnije do 15. juna 2024. godine.

Konkurs

NOVOSTI