Poletarac danas

Usluge Ustanove u radnoj 2022/2023.god. koristi  250 deteta. Vaspitno-obrazovni rad se realizuje u 10 grupa celodnevnog boravka (deca uzrasta od 12 meseci do 6,5 godina), 1 grupi u poludnevnom boravku (deca uzrasta od 5,5 do 6,5 godina) i 1 grupi u poludnevnom boravku (deca uzrasta od 3 do 6,5 godina) u izdvojenom objektu Osnovne škole ”Dobrila Stambolić” u selu Drajinac.

Naše specifičnosti:

 • ustanova postoji 45 godina
 • potpuni obuhvat dece u godini pred polazak u školu
 • dograđene četiri radne sobe i povećan obuhvat dece programima PViO
 • ustanova ima svoj sajt i fb stranicu
 • ustanova objavljuje godišnjak ”Vrtić za svako dete” kojim promoviše vaspitno-obrazovni rad i bitna pitanja iz delokruga rada
 • opremljenost svih vaspitnih grupa digitalnom opremom (laptopovi, tablet, štampači, fotoaparati, ”pametna tabla”) koja se koristi u vaspitno-obrazovnom radu
 • saradnja sa brojnim predškolskim ustanovama iz okruženja
 • saradnja sa organizacijama koje se bave unapređivanjem kvaliteta PViO (CIP centar, Fondacija ”Novak Đoković”)
 • jedna smo od prvih predškolskih ustanova u kojoj je vršeno eksterno vrednovanje
 • postoji strateški okvir razvijanja sistema PviO na lokalnom nivou koji je definisan kroz dokument ”Strategija unapređivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Svrljig”
 • kreiranje i realizacija različitih programa na nivou ustanove – ”Moje dete kreće u vrtić”, ”Program tranzicije i saradnje sa osnovnom školom”.
 • učešće u programima i projektima na nacionalnom nivou – ”SUPER-podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja”, ”Eco schools”,  ”Snažni od početka  – dajmo im krila”, ”Razigrano roditeljstvo”
 • dobra saradnja sa institucijama, ustanovama, udruženjima i interresornom komisijom