ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

Обавештење о упису деце у предшколску установу ,,Полетарац” за радну 2023/2024.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ”ПОЛЕТАРАЦ”
ЗА РАДНУ 2023/2024.год.

У периоду од 01.04.2023.год. до 15.05.2023.год. сви заинтересовани родитељи моћи ће да поднесу захтев за упис деце у ПУ ”Полетарац”

Захтев се може поднети електронским путем преко портала www.euprava.gov.rs или  непосредно преко писарнице установе сваким радним даном од 8 до 14 часова, у периоду од 1.04.2023. до 15.05.2023. године.

Ради похађања припремног предшколског програма, родитељи су у обавези да упишу у  установу  децу која су рођена у периоду од 1.03.2017.год. до 28.02.2018.год.

У периоду од 1. априла до 15. маја 2023.год установа ће  вршити и пријем захтева за упис деце узраста од 12 месеци до 5,5 година.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја деце који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању  предност приликом уписа  имаће  деца из друштвено осетљивих група, затим деца запослених родитеља и редовних студената и деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици.

Списак примљене деце, биће објављен на огласној табли и на сајту Установе након завршетка конкурса, најкасније до 15. јуна 2023.год.

 

Директор
Дејан Милетић, с.р.

НОВОСТИ