ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “ПОЛЕТАРАЦ” ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ

У периоду од 1. априла 2024. године до 15. маја 2024. године, сви заинтересовани родитељи моћи ће да поднесу захтев за упис деце у Предшколску установу “Полетарац“.

Захтев се може поднети електронским путем преко портала euprava.gov.rs или лично у писарници установе, сваким радним даном од 8 до 14 часова.

Упис је намењен деци рођеној између 1. марта 2018. и 28. фебруара 2019. године, ради похађања припремног предшколског програма. Такође, установа ће у наведеном периоду примати захтеве за упис деце узраста од 12 месеци до 5,5 година.

У случају да број пријављене деце премаши капацитете предвиђене Законом о предшколском васпитању и образовању, предност при упису имаће деца из друштвено осетљивих група, деца запослених родитеља и редовних студената, те деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици.

Списак уписане деце биће објављен на огласној табли и на веб сајту установе након завршетка процеса уписа, најкасније до 15. јуна 2024. године.

Конкурс

НОВОСТИ