PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

SPISAK PRIMLJENE DECE ZA RADNU 2023-2024.GOD.

Na osnovu Izveštaja Komisije za prijem dece u PU ”Poletarac,, Svrljig za radnu 2023/2024.god. del. br. 511 od 13.06.2023.god. direktor PU ”Poletarac,, donosi

ODLUKU
O UPIISU DECE U PU ,,POLETARAC” SVRLJIG ZA RADNU 2023/2024.GOD.

Član 1.

Za radnu 2023/2024. izvršiće se upis dece:

R.b.

 1. Jevtović Andrej
 2. Milivojević Minja
 3. Kostadinović Aleksej
 4. Mišić Mia
 5. Vidojković Leonora
 6. Pavlović Stefan
 7. Veličković Vukan
 8. Ilić Aleksa
 9. Petković Nikolija
 10. Marinković Jelisaveta
 11. Mitić Iskra
 12. Milivojević Vojin
 13. Urošević Lazar
 14. Stefanović Lorena
 15. Tasić Vera
 16. Rakić Milica
 17. Ristić Relja
 18. Mišić Milana
 19. Feratović Analea (Annalea)
 20. Liu Yi Zeka
 21. Stojković Milica
 22. Stojanović Viktor
 23. Marković Dajana
 24. Beganović Anastasija
 25. Kostić Relja
 26. Zdravković Nemanja
 27. Geistidis Apostolis
 28. Vidojković Sara
 29. Cvetković Neda
 30. Jovanović Ognjen
 31. Nikolić Danka
 32. Filipović Olga
 33. Stefanović Mileva
 34. Tasić Anđela
 35. Jovanović Petar
 36. Živanović Đorđe
 37. Stojanović Vukašin
 38. Milosavljević Mila
 39. Blagojević Dea
 40. Milutinović Ina
 41. Mitić Lenka
 42. Mitić Sofija
 43. Miletić Milja
 44. Stojadinović Filip
 45. Krstić Mila
 46. Ranđelović Sofija
 47. Marjanović Mijat
 48. Marjanović Ignjat
 49. Spasić Vasilije
 50. Žikić Aleksandar
 51. Milanović Teon
 52. Đošić Mirko
 53. Stevanović Kalina
 54. Nikolić Rosa

Na listi čekanja za radnu 2023/2024.god. nalaze se deca

R.b.

 1. Milojković Anđela
 2. Mišić Anđelija
 3. Mišić Aleksandra
 4. Stojanović Matia
 5. Stanković Vuk
 6. Rakić Jelena
 7. Ristić Vera
 8. Dragoljubović Mila
 9. Feratović Helena
 10. Milošević Ljubica

Član 2.

Roditelj nezadovoljan Odlukom direktora ima pravo prigovora Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Objavljeno na oglasnoj tabli ustanove dana 13.06.2023.god.

U Svrljigu, dana 13.06.2023.god.

NOVOSTI