Upis dece

Previous slide
Next slide

U ustanovu može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno staratelja.

Zahtev se može podneti elektronskim putem preko portala www.euprava.gov.rs ili  neposredno preko pisarnice ustanove svakim radnim danom od 8 do 14 časova, u periodu od 1.aprila do 15. maja tekuće godine

Roditelj, odnosno staratelj čije dete nije obuhvaćeno vaspitno-obrazovnim radom u Ustanovi, dužan je da upiše dete starosti od pet i po do šest i po godina u Ustanovu, radi pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Ustanova je dužna da upiše svako dete radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, bez obzira na prebivalište roditelja.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava Ustanovu o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa, u skladu sa posebnim zakonom.

Upis dece za narednu godinu vrši se u periodu od 1.aprila do 15.juna tekuće godine na zahtev roditelja, odnosno staratelja.

Upis se može vršiti i van roka predviđenog stavom 1. ovog člana po pisanoj preporuci stručnog lica (psiholog, pedagog, logoped, lekar specijalista i sl.).

Odluku o načinu i postupku upisa dece u Ustanovu donosi organ upravljanja, u skladu sa kriterijumima koje propisuje osnivač.

Uz dokumentaciju potrebnu za upis roditelj, odnosno staratelj deteta dostavlja i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Ako je broj zainteresovane dece veći od smeštajnih mogućnosti Ustanove, prijem dece u Ustanovu vrši komisija koju formira direktor, u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje osnivač.

Prava i obaveze roditelja, kao korisnika usluga i Ustanove kao davaoca usluga, reguliše se posebnim ugovorom koji se zaključuje prilikom upisa deteta.

Dokumenta

ZAHTEV ZA PRIJAVU DETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU

ugovor celodnevni boravak

izvod iz Statuta

Pravilnik o uslovima za upis dece

Ispisnica

Zašto upisati dete u vrtić?

Prve godine u životu deteta su izuzetno važne jer se tada stvaraju temelji za čitav život. Mozak deteta razvija se veoma brzo. Od rođenja do 2. godine naraste do ¼ do ¾ veličine mozga odraslih, a do 5. godine do 90% celičine mozga odraslih.

Od 3. do 7. godine dete raste prosečno 6-7 cm godišnje, dobija 2-3 kg a razvoj opšte umne sposobnosti odvija se tako da se 50% tog razvoja, ako uzmemo u obzir sedamnaestogodišnjaka, postiže u prve četiri godine života, zatim 30% do završene osme, a preopstalih 20% do navršene sedamaeste godine.

U prvim godinama uče brže nego ikada kasnije u životu. Da bi deca razvila svoje pune potencijale, potrbne su im ljubav i privrženost, pažnja, ohrabrenje i metalna stimulacija, baš kao i kvalitetna ishrana i dobra zdravstvena nega.

Kvalitet stanja/brige u prvim godinama života – uključujući zdravstvenu negu, ishranu, društvene interakcije i stimulacije – može imati dugoročne posledice na razvoj mozga.

Razvoj mozga u ranim godinama utiče na fizičko i mentalno zdravlje, učenje i ponašanje tokom čitavog životnog ciklusa.

Kao što pozitivna rana iskustva stvaraju zdravu arhitekturu mozga, tako nepovoljna (negativna) rana iskustva je oslobađaju.

  • Programi u našem vrtiću koji sveobuhvatno uključuju temeljne potrebe deteta za zdravljem, kvalitetnom ishranom, emotivnim i intelektualnim razvojem, pružaju svoj deci osnovu na kojoj se razvijaju sposobnosti i veštine za suočavanje sa stesom u kasnijem životu.

Međunarodne studije ukazuju da na dalje školovanje i kvalitet života dece najbolji uticaj ostvaruju visoko kvalitetni, svakodnevni, četvoročasovni predškolski programi. Ovo se posebno odnosi na decu iz društveno osetljivih grupa (iz siromašnih i manjinskih porodica, porodica izloženih različitim i višestrukim rizicima, udaljenih seoskih sredina itd.)

Ono što će vrtić, osim sigurnosti, ugodnog boravka i podsticajnog prostora, pružiti detetu jesu:

Socijalizacija

u okruženju koje nije porodica, ali sigurnom i podsticajnom za dete

Sveobuhvatni razvoj

stvaranje zdrave osnove za emocionalni, socijalni, fisički i mentalni razvoj deteta

Poštovanje

važno je da dete shvati da je svako poseban na svoj nači što će se najbolje postići ranom edukacijom

Poverenje i samopoštovanje

kada se nalaze u sredini ispunjenom sigurnošću, optimizmom i poštovanjem deca sa lakoćom istražuju svoje talente, veštine i interesovanja

Strpljenje

decu treba dati priliku da se susretnu sa situacijama u kojima mogu vežbati i istražiti strpljenje

Koncentracija

kako bi se razvila ova sposobnost, vaspitač mora da uspostavi ravnotežu između mladih, poletnih umova i sposobnosti da date čuje i uradi postavljeni zadatak

Fleksibilnost

razvijanje samokontrole i upravljanje sopstvenim emocijama

Timski rad

razvijanje sposobnosti da se sasluša i poštuje tuđe mišljenje, da se ostvari saradnja